image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Aktuální projekty

 

  • Pomoc a podpora rodinám dětí s vývojovými poruchami (poradenská činnost, příměstské a pobytové tábory). Jedná se o kontinuální expertní činnost, kterou realizujeme od založení organizace, především z darů a vlastní činnosti organizace, více informací na www.hyperaktivita.cz )
  • Dětská skupina HYPERKA pro děti se specifickými vývojovými potřebami, více informací na www.hyperka.eu
  • ISPCAN kongres – NIDAR je hlavním lokálním partnerem, který spoluorganizuje XXII. světového kongresu ISPCAN v září 2018 v Praze (ISPCAN - International Society for Prevention Child Abuse and Neglect), více informací na www.ispcan2018.org
  • Vzdělávací a supervizní činnost (akreditované vzdělávací programy MPSV, MŠMT), od roku 2007 doposud, více na www.ochranadeti.cz nebo záložce vzdělávání. 
  • Spolupráce s Justiční akademií ČR v oblasti vzdělávání opatrovnických soudců. 

 

Realizované projekty

 

Program Aktivně do školy (2014-2015) podpora dětí s ADHD v průběhu prvního roku školní docházky (celková výše dotace činila 2.628.967,20 Kč z prostředků OPPA)

  • Program Aktivně do života (2013-2015); podpora dospívajících a mladých dospělých s ADHD při vstupu na trh práce (celková výše dotace činila 6.985.363,40 Kč z prostředků OP LZZ)
  • V roce 2012 jsme pro Nadaci Sirius připravili komplexní vzdělávací program pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené rodiny, včetně komplexní metodiky a vzdělávacího kurzu, který absolvovalo více jak 1.200 pracovníků orgánů-sociálně právní ochrany v ČR. V rámci projektu byla také vytvořena publikace týkajíc se dané problematiky, kterou vydalo nakladetelství Grada. 
  • V letech 2009-2011 jsme realizovali projektu Budujeme firemní školky v Jihomoravském kraji. Na základě zkušeností získaných při realizaci tohoto projektu jsme v roce 2013 vydali v nakladatelství Grada knihu Soukromá a firemní školka od A do Z. 
  • V letech 2004-2010 byl NIDAR hlavním realizátorem mentoringového program v oblasti ochrany dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním pro organizaci Moltur Koz (Kyrgyzstán), financováno z East-East programu Open Society Institute New York
  • Výzkumný projekt Nadace JaT  týkající se srovnání kvality života a vývoje dětí v bilogických rodinách, náhradní rodinné péči a institucionální výchově  – výzkum v celkové částce 1.215.000,-Kč
Hyperka.eu

Hyperka.eu


Přejít na web

ISPCAN 2018

ISPCAN 2018

Národní institut pro děti a rodinu je hlavním lokálním partnerem ISPCAN (International Society for Prevention Child Abuse and Neglect), který se uskuteční 2. - 5. 9. 2018 v Praze. Více informací, včetně sekce pro zájemce z řad české odborné veřejnosti najdete na www.ispcan2018.org 


Přejít na web

Ochranadeti.cz

Ochranadeti.cz

Na webové stránce www.ochranadeti.cz najdete informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Odkazy na naše kurzy, odborné materiály, statistiky a další informace vhodné pro děti, rodiče i odborníky z praxe. 


Přejít na web